Fysiotherapie Coaching

Fysiotherapie Coaching

 

“Als je doet wat je deed, blijf je krijgen wat je kreeg”

 

“Lichaam en geest zijn één”. Het komt er op neer dat het ene (je lichaam) altijd het ander (je geest) beïnvloed en omgekeerd:
Buikpijn bijvoorbeeld kan een negatief effect op je humeur hebben, en omgekeerd zal je je met een goed humeur veel lekkerder zal voelen!

Zolang alles goed gaat en je voelt je zowel geestelijk (mentaal) als lichamelijk (fysiek) lekker, dan is er niets aan de hand.

Maar er kunnen dingen gebeuren waardoor je ‘geblesseerd’ raakt, zowel fysiek als mentaal, door spanning, emotionele zaken, een lichamelijk ongemak etc.. Vaak lost een en ander vanzelf wel op, maar als dat nu eens niet zomaar lukt of als je het zelf niet opmerkt of als je het zelf niet wilt opmerken of als je geen tijd hebt om er aandacht aan te geven of…..of……

 

Pas als je écht beperkt wordt in het dagelijks functioneren, bijvoorbeeld door pijn, vermoeidheid, prikkelbaarheid, concentratieverlies, mindere (werk-, sport-)prestaties etc., dan wil je er wat aan gaan doen.
Maar wat?

“ALTER Fysiotherapie Coaching”

ALTER Fysiotherapie Coaching maakt het mogelijk om zowel de fysieke als de mentale kant van iemand te begeleiden en te veranderen.
Hierbij is er aandacht voor de wisselwerking tussen de fysieke gesteldheid en de mentale gevolgen én de mentale gesteldheid en de fysieke gevolgen!

Bijvoorbeeld kan mentale spanning voor een examen tot fysiek gevolg hebben dat je buikkrampen krijgt, maar door fysieke (rug)pijn kan je mentaal minder hebben: je bent misschien wel kortaf of je kunt je moeilijk concentreren!

 

Wat doet ALTER Fysiotherapie Coaching?

De onderstaande specifieke technieken zijn voor het coachen tot één geheel gevormd, terwijl flexibiliteit zorgt dat de keuze wát te doen individueel of per groep te bepalen is.

*Fysiotherapie. Hierbij draait het vooral om problemen van het bewegingsapparaat in de ruimste zin van het woord: van bindweefsel wat er voor zorgt dat botten, banden, spieren zenuwen, bloedvaten etc. allemaal met elkaar te maken hebben. Bij verstoring in de (samen)werking van deze structuren kunnen er problemen ontstaan. Fysiotherapie wil het lichaam zélf aanzetten tot verbetering van de fysieke omstandigheden, zodat e.e.a. zich weer kan herstellen. Hiervoor zijn verschillende “gereedschappen”: de 4xT-methode, ontspanning door oefeningen/massage, trainen van kracht en/of conditie.

*Haptonomie. Haptonomie houdt zich bezig met de ontwikkeling van het gevoelsleven en in ruimere zin met de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen.
De aanraking speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van leven en is een directe wijze om datgene wat voelbaar is, voelbaar te maken. Aanraken is de meest directe vorm van communicatie. De aanraking kan veel duidelijk maken over jezelf of de ander, je krijgt meer inzicht in je eigen functioneren. Zie www.haptotherapie-liakool.nl

*Orthomoleculaire therapie. Door middel van aanvullen en op peil brengen van de vitamine- en mineralenhuishouding in je lijf (supplementen, voedingsadvies) een optimaal fit functioneren zien te bereiken.

 

Andere “gereedschappen”: zijn:

*Hypnotherapie. Leren om in een situatie van diepe ontspanning het eigen functioneren te verkennen en te veranderen waar gewenst.

*NLP. Neuro Linguïstisch Programmeren. Geeft inzicht in hoe je vorm geeft aan ervaringen bij jezelf. Niet waarom, maar hoe krijg je het resultaat dat je krijgt. Wat kun je veranderen om effectiever te worden? Hoe wil je wat bereiken?

*EFT. Emotion Free Techniek. Dit is een energie- ‘veranderings’ techniek, gebaseerd op de ontdekking dat disbalans in het energiesysteem van het lichaam direct effect heeft op de persoonlijke psyche.
Hierdoor kunnen op vaak korte termijn heel sterke en effectieve veranderingen voor mensen plaatsvinden!
Denk hierbij bijvoorbeeld aan angsten, fobieën, trauma’s, leer-/concentratie problemen, maar ook fysieke klachten (RSI, lage rugpijn, buikpijn, hoofdpijn).

De kracht van ALTER Fysiotherapie Coaching

ALTER Fysiotherapie Coaching is géén óf/óf coaching, maar én/én! Dit betekent dat de nadruk op één specifieke techniek kan liggen, maar andere aspecten zullen altijd direct of indirect deel van de coaching zijn. Ieder mens is één heel mens!

Bij ALTER Fysiotherapie Coaching gaat het om kennis over jezelf, oplossingsgericht zijn, veranderen, flexibiliteit ontwikkelen, keuzemogelijkheden vergroten, verantwoording nemen, doelen stellen.

 

Hoe gaat ALTER Fysiotherapie Coaching in de praktijk?

*Je wilt fysiek of mentaal veranderen: (beter bewegen, meer ontspannen, lekkerder ‘in je vel zitten’, iets anders)
*Er wordt een inventarisatie gemaakt van wat je wilt en hoe het komt dat je dat (nog) niet bereikt hebt.
*Er wordt gekeken hoe je dat wél kan bereiken en wat je daarvoor zou kunnen veranderen.
*Er wordt een keuze gemaakt in wat wanneer hoe te doen.
*Je begint met veranderen, fysiek en mentaal!
*Veel plezier!

 

Sessieduur: 50 minuten

Meer weten? Neem gerust contact op, als je durft, het zou het begin kunnen zijn van je verandering!